naar De Hittelijst van Joe naar de website van Joe

De Hittelijst

Joe

Sinds 2018 is de Hittelijst dé zomerlijst op de Vlaamse zender Joe.

Aan de minimale verschuivingen in het midden/einde van de lijst in enkele jaren is duidelijk te merken dat deze zijn samengesteld door de zender zelf.

Het kan natuurlijk ook dat er heel weinig is gestemd en dat deze stemmers bijna gelijk hebben gestemd als een jaar eerder.

In de eerste 3 jaren bestond de lijst uit 600 nummers, vanaf 2021 is dit teruggebracht tot 500.

Opvallend is dat Joe zelf zegt dat de 2021 editie de 3e is van de lijst, maar in het jaar 2018 was deze toch ook echt samengesteld en uitgezonden.

In enkele jaren is de lijst ook in de maand september herhaald.